BACK

Pending Bills Status for Distict:NAGPUR

Treasuries Last 7 Days
(17-2-2021to 24-2-2021)
Last 8 - 15 days
(9-2-2021to 16-2-2021)
Last 16 - 30 days
(8-2-2021to 24-1-2021)
More Than 30 days
At Delivery At Treasury At Delivery At Treasury At Delivery At Treasury At Delivery At Treasury
  ECS Cheq Obj   ECS Cheq Obj   ECS Cheq Obj   ECS Cheq Obj  
4601-NAGPUR 309 22 103 1046 388 33 126 126 19
0
24 1 0 0 22
0
4602-KAMPTHI
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 1 5
4603-KATOL
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
4604-RAMTEK
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 2
0
4605-SAONER
0
0
0
22
0
0
0
5
0
0
0
3 0 0 2
0
4606-UMRED
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
4607-BHIWAPUR
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
4608-HINGNA
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
1 0 0 0
0
4609-KALMESHWER
0
0
0
9
0
0
0
1
0
0
0
0 0 0 1
0
4610-KUHI
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
4611-MOUDA
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
4612-NARKHED
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 1
0
4613-PARSHIWANI
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
Total 309 22 103 1166 388 33 126 132 19 0 24 5 0 0 29 5