BACK

Pending Bills Status for Distict:SANGLI

Treasuries Last 7 Days
(17-2-2021to 24-2-2021)
Last 8 - 15 days
(9-2-2021to 16-2-2021)
Last 16 - 30 days
(8-2-2021to 24-1-2021)
More Than 30 days
At Delivery At Treasury At Delivery At Treasury At Delivery At Treasury At Delivery At Treasury
  ECS Cheq Obj   ECS Cheq Obj   ECS Cheq Obj   ECS Cheq Obj  
2401-SANGLI
0
109 16 343
0
89 21 4
0
23 2 0 1 8 1
0
2402-ATPADI
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
2403-JATH
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0 0 0 0
0
2404-KAVATHEMAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
2405-VITA
0
0
1 24
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
2406-MIRAJ
0
0
9 48
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 1 1
2407-SHIRALA
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
2408-TASGAON
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
2409-ISLAMPUR
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
2410-PALUS
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0 0 0 0
0
2411-KADEGAON
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
Total 0 109 26 490 0 89 21 6 0 23 2 0 1 8 2 1